Pracując razem, uczestnicy mieli uruchomić swoją twórczą stronę i znaleźć kilka potrzebnych rozwiązań i udoskonaleń dla świetnie rozwijającej się firmy.  Grupa z zainteresowaniem przyjęła wprowadzenie nowych idei, m.in. podejścia ‘kaizen’ – czyli uzyskiwania dużych zmian i wzrostu jakości dzięki wprowadzaniu małych usprawnień i drobnych innowacji zgłaszanych przez pracowników.

Warsztat ten był kolejnym przejawem pro-aktywnej i przyjaznej  postawy właścicieli the Food Designers, odczytanym przez uczestników warsztatu jako potwierdzenie, że każda osoba w tej firmie jest ważna i wnosi wkład w jej rozwój, że liczy się każdy głos, a szefom zależy, by każdy czuł się doceniany.

Wynik? Integracja – wspólna praca i posiłki, uświadomienie sobie wspólnoty, bycia „plemieniem” – teamem w każdej sytuacji. Podsumowaniem i kulminacją dwóch dni warsztatowych jest Mapa rozwoju firmy. Mapa rodziła się na naszych oczach z wartości i elementów wnoszonych przez każdą osobę, tworząc na koniec harmonijną całość i wizję dla organizmu, którego sercem są ludzie, a oknem na świat – Tel Aviv Food & Wine przy ul. Poznańskiej 11 w Warszawie.

Opinie:
Marcin: Rozpoczęliśmy jako grupa samotnych wilków i małych podzespołów, a zakończyliśmy z poczuciem, że jesteśmy jednym organizmem, do którego każdy coś wnosi i z którego sam może obficiej czerpać.

Marlena: Zbliżyliśmy się do siebie i poczuliśmy więź. Każdy umocnił się jako indywidualność, a jednocześnie znaleźliśmy drogę do lepszej współpracy.