Książki

Oddech

Oddychaj Świadomie,
Żyj Pełniej
Grzegorz Pawłowski

Oddech w Związkach

Oddychaj Świadomie,
Kochaj Pełniej
Grzegorz Pawłowski

Life Coaching

w Nurcie Serca
I. Kubiak, K.Kozłowska, G.Pawłowski, S.Adamczuk