Twój oddech to Życie, którym jesteś. Jest połączony z uczuciami, których doświadczasz, z ranami z przeszłości, które w sobie nosisz, z postawą Twojego ciała, kondycją fizyczną i psychiczną. Oddech jest źródłem Twojej energii oraz sposobem na oczyszczenie. Pogłębianie kontaktu z nim jest drogą do nieograniczonych pokładów Twojej mocy, kreatywności i mądrości.

Jest wiele podejść do oddychania, z którymi spotykałem się w różnych dyscyplinach, na kursach rozwojowych czy w dostępnej literaturze. Na bazie 25-letniego doświadczenia zgłębiania i doświadczania siebie poprzez oddech, na podstawie pytań od ludzi, których spotykam i z którymi pracuję mogę je sprowadzić do dwóch podstawowych. Ze względu na intencję brania kolejnego wdechu nazwałem je Oddechem Słuchającym i Oddechem Sięgającym.

1)      Oddech Słuchający – oddech z intencją do środka siebie
2)      Oddech Sięgający – oddech z intencją na zewnątrz siebie

ODDECH SŁUCHAJĄCY – MOC WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU

związany jest z byciem, bardziej z chęcią poznawania siebie, swojego wnętrza, bycia w sobie. Jest bliżej naszej wewnętrznej energii żeńskiej „jing”. Łączy nas mocniej z naszą energią potencjalną – tym, kim w rzeczywistości jesteśmy. Jest to przestrzeń w nas, która sama w sobie jest dzięki temu, że istniejemy i w tym odnajduje swój sens i miłość.

Oddech ten jest bardzo naturalny – nie jest w zasadzie techniką – jest to oddech, z którym się rodzimy. Od innej strony ujmując, jest to najbardziej bazowy oddech medytacyjny, którym przyjmujemy to, co jest bez porównywania i oceniania. Kiedy z niego korzystamy jesteśmy szczerze zainteresowani naszym wnętrzem i jednocześnie zauważamy wszystko, co dociera do naszych zmysłów tu i teraz. Jest w nim aktywny, czujący wdech i pasywny, ale również świadomy wydech.

Oddech Słuchający pomaga nam wracać do ciała, do wewnętrznego domu – łączy nas z naszym wewnętrznym dzieckiem – tą częścią nas, naszej psychiki, która wymaga najwięcej uwagi i w której zazwyczaj jest do odzyskania najwięcej wewnętrznej mocy.

Poprzez takie, pełne uwagi i delikatności, podejście nasze dziecko w środku zaczyna czuć się wysłuchane i chętnie wchodzi z nami w kontakt. Właśnie z korzystania z takiego oddechu przychodzi najwięcej uzdrowienia, najwięcej mocy, odzyskania zgubionych kawałków siebie. Potrzebujemy ponownego połączenia z tą częścią nas w środku. Bez niego nie pójdziemy daleko w naszej samorealizacji. To właśnie przy wewnętrznym dziecku jest najwięcej naszej miłości. Dawanie uwagi oraz uwalnianie tego, co trudne i odzyskiwanie tego, co w nas piękne, budujące, rozwijające to jedna z wielu korzyści z praktykowania Oddechu Słuchającego, który jest bazą sesji oddechowych w Integrowaniu Oddechem i w Coachingu Oddechem.

ODDECH SIĘGAJĄCY – MOC AKTYWNEGO DZIAŁANIA

Związany jest on z działaniem – z sięganiem po coś. Jest to oddech „chcący” czegoś, biorący, wychodzący na zewnątrz. Czasami może być wręcz pchający. Oddech ten łączy nas z naszą energią męską „jang”, naszym wewnętrznym nastolatkiem i wojownikiem, który chce trochę „na siłę” eksplorować świat, sięgać, poszerzać, przebijać się. W przeciwieństwie do oddechu słuchającego, ten jest bardziej techniką wyłonioną na podstawie doświadczania, „badań” prowadzonych przez ludzi na przestrzeni wieków na Wschodzie i od pewnego czasu również na Zachodzie.

W tym podejściu mamy między innymi nauki klasycznej jogi poprzez oddechy pranajamiczne, w których celem może być np. oczyszczanie, powiększanie objętości płuc, podnoszenie energii, a z zachodnich szkół również techniki hiperwentylacji jak w medytacjach dynamicznych, oddychaniu holotropowym, czy pewnych podejściach rebirthingowych. W metodach tych oddech jest często wymuszany i/lub kontrolowany.