* Czy przyjemność może być szkodliwa?
* W jaki sposób przyjemność wyciąga na powierzchnię demony?
* Jakie są z tego korzyści i co z tym robić?

Energia seksualna jest najpotężniejszym wewnętrznym potencjałem, jakim dysponujemy. Tantra miała odwagę zająć się nią w sposób spokojny, metodyczny i zrobić z niej sztukę. Jako dyscyplina ma solidne korzenie i wielotysięczną tradycję.
Najskuteczniejszym sposobem odcięcia ludzi od ich mocy jest odłączenie ich od własnych ciał, dotyku energii seksualnej, wiary w siebie i w swą samowystarczalność. Oddziela się ich tym samym od naturalnej duchowości. Wtedy można ich łatwiej kontrolować. Udało się to większości religii i systemów. Natomiast były w historii całe cywilizacje opierające się na pięknie, dobrym kontakcie z własnym ciałem i na celebrowaniu seksualności.
Wbrew wielu wyobrażeniom tantra to niekoniecznie odbywanie stosunków w wyrafinowanych pozycjach i ćwiczenie wymyślnych form masażu. Mitem jest, że tantra jest tylko dla pięknych i młodych. Może służyć większości ludzi. Coraz więcej ludzi zaczyna ją praktykować jako pary i jako single, również po sześćdziesiątce.
Ze wszystkich systemów rozwoju osobistego to ona najbardziej całościowo i z miłością obejmuje całego człowieka i uczy jak kochać siebie w całości. Tantra to jak najszersze doświadczanie siebie, razem ze swoim światłem, jak i ze swoim cieniem. Nie wyłączając żadnego jego aspektu, bez dogmatów. To podejście bardzo oczyszcza i tworzy przestrzeń na to, kim naprawdę jesteśmy.
Zapisz się: https://grzegorzpawlowski.com/rezerwacja?nazwa_szkolenia=WIECZORYNKI%20DLA%20DOROS%C5%81YCH%20-%20Warszawa

Zapraszamy,
Team Grzegorza Pawłowskiego