Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.grzegorzpawlowski.com . Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Cooperativa reprezentowana przez Grzegorza Pawłowskiego, z siedzibą w Warszawie 02-017przy Al. Jerozolimskich 123a,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000593896, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:5223050090, REGON: 363355383.  02-017 Warszawa
 1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: grzegorz@grzegorzpawlowski.com
 2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Zapis na warsztat, webinar, spotkanie, konsultację
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl
 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Elżbieta Jaworska adres: Al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa kontakt elektroniczny: holistika@holistika.com.pl
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 1. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 

Kontakt

Napisz
lub zadzwoń +48 605 584 298

Wysyłanie

©2019  Grzegorz Pawłowski

[WRZUĆ NA LUZ]

Kiedy uwalniamy kontrolę krok po kroku,
zauważamy, że sprawy zaczynają się dziać,
nasze wewnętrzne soki zaczynają w nas pełniej krążyć.

Świat zaczyna być bardziej kolorowy, okazuje się hojniejszy, inspirujący, bardziej wielowymiarowy w przeciwieństwie do płaskiego świata przestraszonego umysłu.

Opłaca się? ;)

Dobrego dnia,
Grzegorz,
-------------------------
📩 zapisz się na darmową dawkę wiedzy i narzędzi tutaj:
grzegorzpawlowski.com
🔎 zapraszam serdecznie na najbliższe warsztaty:
Twoja Misja ➞ Wybierz Siebie
Spotkanie z Cieniem
📎 fragment pochodzi z mojej książki "ODDECH", pobierz pierwsze rozdziały tutaj: grzegorzpawlowski.com
...

View on Facebook

[ĆWICZENIE „TU I TERAZ”]

CEL: przebudzanie się do prawdy danej chwili, budzenie zmysłów na zewnątrz.

OCZY: otwarte.

POZYCJA: preferowana stojąca lub siedząca.

Jaki jest teraz twój oddech?

Przeskanuj swoje ciało, niech twoja uważność pomoże ci w jego analizie. Oddychaj przy tym głębiej.
Co teraz czujesz w ciele?
Wykonaj kilka głębszych oddechów – przyjrzyj się chwilę myślom, które się pojawiają… Nic z nimi nie rób, tylko je zauważaj. Weź kilka głębszych wdechów.
W jakim nastroju teraz jesteś?
Wykonaj wdech i wydech.
Jakimi uczuciami, emocjami oddychasz?

To jest twoje najprawdziwsze „tu i teraz”…
Wdech i wydech.

Dobrego dnia,
Grzegorz,
-------------------------
📩 zapisz się na darmową dawkę wiedzy i narzędzi tutaj:
grzegorzpawlowski.com
🔎 zapraszam serdecznie na najbliższe warsztaty:
Twoja Misja ➞ Wybierz Siebie
Spotkanie z Cieniem
📎 fragment pochodzi z mojej książki "ODDECH", pobierz pierwsze rozdziały tutaj: grzegorzpawlowski.com
...

View on Facebook

[SPOTKANIE Z CIENIEM I MISJĄ]

Spotkanie z naszymi cieniami nie musi, wbrew pozorom, być czymś dramatycznym, choć zwykle nie jest łatwe. Jest doznaniem bardzo wyzwalającym, uwalniającym i zwykle wiąże się z ogromną ulgą.

W każdym zakamarku naszej najciemniejszej groty są największe NASZE SKARBY.

Zejście do groty jest jak powtórne zejście do łona – ponowne połączenie się ze swoją mocą, czułością i delikatnością, odzyskanie połączenia pępowiną z życiodajną siłą, czyli z mocą brzucha. Włączamy tą drogą duchowe odżywianie, zasilanie organizmu mocą, intuicją i instynktem.

Tu odkrywamy – trochę jak prezent – to, co jest najważniejsze, swoją ŻYCIOWĄ MISJĘ i możliwość robienia tego, co czyni nas rzeczywiście szczęśliwymi.

Odnosimy zwycięstwo, po którym następuje TRANSFORMACJA. Przechodzimy ponowne narodziny, transformujemy nasze najtrwalsze wzorce życiowe, nie wiedząc, jacy z tej przemiany wyjdziemy.

I to jest piękna podróż.
Dobrego dnia,
Grzegorz,
-------------------------
🔎 zapraszam serdecznie na warsztaty z cyklu VisionQuest
Twoja Misja ➞ Wybierz Siebie
Spotkanie z Cieniem

📎 fragment mojej książki "ODDECH" dostępnej na www.ksiegarnia.zwierciadlo.pl i w dobrych księgarniach.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Grzegorz Pawłowski

Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, dla realizacji tego Celu żyjemy! Sprawdź.Misja Życiowa – jeden z najważniejszych powodów, dla którego żyjemy. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, dla realizacji tego Celu żyjemy. Jesteśmy albo świadomie na tej ścieżce i sprawia nam to dużo spełnienia, daje natchnienie, konkretną jakość wewnętrznego spokoju i jakiś rodzaj niewidzialnego paliwa w postaci życiowej energii, albo nie jesteśmy jeszcze w połączeniu z własną Misją i nasza Dusza spokojnie lub niespokojnie czeka na połączenie z tym Czymś, co jednocześnie da nam spełnienie. Coś takiego jak własne powołanie, misję życiową, trudno jest odkryć poprzez intelekt i chłodne kalkulacje. Potrzebujemy do tego szczerego połączenia z Duszą, potrzebujemy zejścia jak najgłębiej do spotkania swojej nieświadomości, przez którą łączymy się z czymś „Wyższym” w nas. Nierzadko potrzebujemy dotknąć też swojego Cienia. Z własnego doświadczenia wiem, że to Coś najłatwiej jest spotykać poprzez ciało. Jak pisze Rick Jarrow w „Antykarierze”, prawdziwa Wizja – Misja rodzi się w trzewiach i możemy odkryć ją poprzez ciało. Fizyczne odczucie w miednicy, w brzuchu i w sercu musi potwierdzać nasze intuicyjne przeczucia. Czasami wręcz poprzez pewien rodzaj dreszczy na samą myśl o tym. W takim spotkaniu niezwykle pomocny jest oddech. W wielu kulturach utożsamiany z Duchem, traktowany nierozłącznie. To poprzez naturalny słuchający oddech wchodzimy głęboko w siebie. Tu są nasze pragnienia, tęsknoty Duszy, która przyszła tu po coś. Fakt jest taki, że często całymi latami tłumiliśmy te wołania, staraliśmy się ich nie słyszeć, bo wydawało się nam to niebezpieczne. Często poprzez samoocenę czuliśmy się na to niegotowi. Nazywając rzeczy po imieniu ,trochę boimy się naszej Duszy i dlatego wolimy żyć głównie poprzez umysł i posiadanie wszystkiego co się da pod kontrolą. To jest ok, tylko być może nie po to się urodziliśmy. Co jest ważniejsze, w sensie bardziej bazowe, esencjonalne: to, czym emanujesz, jaką wibrację wnosisz w miejsce, w którym jesteś, czy to, co robisz? Oczywiście ważne jest i jedno, i drugie. Zauważmy jednak, że często ktoś może nic nie robić, wystarczy że jest w danym miejscu, w jakiś swój sposób jest obecny i rzeczy się dzieją, albo zaczynają się dziać. Z drugiej strony możemy się bardzo narobić, nadziałać i niewiele z tego konstruktywnego wynika. Jeżeli nie byliśmy w tym, co robimy, obecni, często nie widać związku ilości pracy z efektem. Tak, niezależnie od tego kim jesteśmy, pierwszoplanowym Celem / pierwszoplanową Misją naszego życia jest bycie w „tu i teraz”, jest bycie w pełni zaangażowanym w tę chwilę, która się dzieje. Tak, naszym pierwszoplanowym celem jest być w tym, co jest, doświadczać tego, co jest. Jeżeli jem, to jem – jestem w tym. Jeżeli rozmawiam, to rozmawiam – jestem tą rozmową. Jeżeli Cię dotykam, to Cię dotykam, jestem w tym dotyku. I oddycham przy tym, oddycham moimi uczuciami, wdycham je, oddycham energią spotkania, oddycham przestrzenią pomieszczenia, oddycham osobą, z którą jestem w rozmowie, oddycham działaniem, które wykonuję. Jest to proste i bardzo naturalne. Nasza percepcja w takim stanie jest często poszerzona i mamy głębszy wgląd w swoje wnętrze, w ciało i uczucia. Z tego poziomu działamy o wiele efektywniej i mniejszym kosztem energetycznym. Efektywniej niż w stanie odcięcia od „teraz”, mając więcej świadomości „w jutrze” niż w chwili obecnej. Twój oddech, w połączeniu ze świadomością, jest tym, co Cię prowadzi. Dopiero kiedy jesteś w ciele, jesteś fizyczny i w połączeniu z oddechem, możesz wejść w kontakt z tym, do czego zmierzasz – to są Drzwi. Dzięki temu Twoja Dusza wreszcie może realizować się również w misji „zewnętrznej”, z którą tu przyszłaś/ przyszedłeś. Dopiero poprzez CIAŁO, UMYSŁ możesz realizować się w zgodzie z DUSZĄ, a kluczem do tego jest przestrzeń Twoich uczuć, EMOCJI i oddechu. To oddech słuchający delikatnie zaprasza nas do odkrywania siebie prawdziwego/ prawdziwej, własnej natury, własnej Prawdy i własnego przepisu na szczęście, spełnienie, własnej ścieżki. Często odbywa się to tak, że uświadamiamy sobie w pewnej chwili, że właściwie już na niej jesteśmy… Na pewnym poziomie oddech, w połączeniu ze świadomością, czyści kanał łączący Umysł z Duszą, a biegnie on na pewno poprzez Ciało. Odżywia naszą przestrzeń Serca, pomaga czuć. Nie będziemy mieli kontaktu z Duszą bez oddechu. Nie ominiemy tej bramy, bo nie ma innej. Oddech jest przejściem do siebie, do Ciała, Duszy, Serca – jest wejściem i wyjściem. A więc: wdech … i wydech …. :)) Dla większej jasności jeszcze raz o tym samym, trochę od innej strony. W ślad za inspirującym wglądem Eckharta Tolla możemy powiedzieć, że prawdziwy cel naszego życia – Misja ma 2 wymiary: Życiowy Cel Pierwszorzędny – Pierwszoplanowy – Misja „Wewnętrzna”, Życiowy Cel Drugorzędny – Drugoplanowy – Misja „Zewnętrzna”. Misja Zewnętrzna w tradycyjnie pojmowanym ujęciu przejawia się przez deklaracje: „chcę w życiu zrobić to, to i to”, „chcę zrealizować cel mojej duszy w taki i taki sposób”, „chcę stworzyć to, to i to”, „chcę zostawić na tej ziemi po sobie to, to i to”. Np.: „chcę stworzyć sieć nowoczesnych przedszkoli”, „chcę stworzyć miejsce dla ludzi, gdzie będą mogli swobodnie się rozwijać”, „chcę stworzyć sieć farm zdrowej żywności”, „chcę przywracać blask w oczach spotykanym ludziom”, itd. Jeżeli nie realizujesz Misji „Wewnętrznej”, to nie będziesz w prawdziwym kontakcie z potocznie rozumianą Misją Życiową – indywidualnym najgłębszym celem, dla którego w ogóle być może się urodziłeś – celem Twojej Duszy. Jeśli nie będziesz realizować tego Celu, nie będziesz spełniony i szczęśliwy, ponieważ życie zaczyna mieć sens, gdy zaczynamy realizować własne głębokie potrzeby, wraz z konkretnym działaniem dla dobra ogółu, bo Misja Życiowa związana jest zazwyczaj z działaniem dla szeroko pojętego dobra świata. Realizowania Celu Pierwszoplanowego możesz nauczyć się, a właściwie bardziej przypomnieć sobie, jak to się „robi” i „nie robi” między innymi na sesjach oddechowych {LINK do COACHING ODDECHU}. Jak w tym być, jak nie uciekać od siebie i od chwili obecnej, jak wracać do pełni oddechu, pełni mocy w jednej chwili – nie za tydzień, nie za rok, a teraz. Przypominasz sobie, jak to jest naturalne i proste. To jeden z esencjonalnych elementów Coachingu Oddechu. {LINK do COACHING ODDECHU}. Nasz Cel Pierwszoplanowy to najgłębszy związek z chwilą obecną, z „tu i teraz”, najważniejszy związek jaki mamy, z którego wynikają wszystkie inne. Zamieszkanie w „tu i teraz” i jak najczęstsze wracanie „tutaj”, jak do domu. To skarb, którego nie można przecenić, ale aby go zdobyć, tak jak wiele wartościowych rzeczy w życiu, wymaga odrobinę odwagi i konsekwencji. Tak, bo nasze Ego boi się tego miejsca. Nie wymusisz na sobie świadomości, po co żyjesz, nie spotkasz tego bez powrotu do „domu” – do teraz, do ciała, do naturalnego pełniejszego oddechu. Bez tego nasze życie może wyglądać trochę jak praca taksówkarza, który krąży po dużym mieście, chcąc dowieźć pasażera do domu, którego nawet nie zapytał o adres. Kiedy żyjemy głównie poprzez intelekt, poza „tu i teraz”, nasze życie często do tego się sprowadza. Z przestrzeni obecności Twoje działania są efektywniejsze, prostsze, wymagają mniejszego nakładu energii i w jakiś sposób są mądrzejsze i bardziej ekologiczne dla świata, w którym żyjesz. A do przestrzeni obecności sprowadza Cię już jeden świadomy, odrobinę głębiej wzięty oddech, z uwagą skierowaną do środka. A więc: Wdech … i wydech …. :)))) Zapraszam na najbliższy warsztat z cyklu VisionQuest, na którym będziemy wydobywać i łączyć się z własną Misją : Twoja Misja ➞ Wybierz Siebie ...

View on Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

X